Här kommer bilder på en strandsatt båt.Blog ImageMvh Magnus